Advies

Onze adviesdiensten

Wij zijn actief op het brede vlak van verzuimpreventie en begeleiding bij verzuim. Wij helpen u onder meer bij:

Casemanagement verzuim

Onze Register Casemanager Verzuim zit voor u als een spin in het web en behartigt uw belangen op zeer proactieve wijze. Hij overlegt met de leidinggevende, de verzuimbegeleider van uw arbodienst, de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, mogelijke betrokken advocaten en uiteraard ook met de werknemer zelf.

Beoordeling van verzuim

Kortdurend verzuim, langdurig verzuim en frequent verzuim dienen als indicatoren voor de algehele duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. NL Verzuim analyseert uw verzuimgegevens en identificeert kansen om verzuim schade te beperken.

Mediation en conflicthantering

Arbeidsconflicten en verzuim gaan hand in hand. Het snel en adequaat oplossen van geschillen bespaart tijd en spanning. NL Verzuim biedt expertise en snelheid om partijen snel weer in gesprek te krijgen en tot een oplossing te komen.

Verificatie verzuimdossiers

Wanneer uw RIV-dossier (Re-Integratie Verslag) niet correct is, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat u als werkgever in principe verplicht bent om het loon gedurende een derde jaar door te betalen. NL Verzuim biedt ondersteuning bij het controleren en indien mogelijk herstellen van het RIV-dossier.

Tussenspoor

Als werknemers hun oorspronkelijke functie niet meer kunnen vervullen maar wel over bruikbare vaardigheden beschikken, wordt geadviseerd hen elders binnen het bedrijf of extern in te zetten. De focus ligt dan op wat de werknemer nog wel kan in plaats van wat niet meer mogelijk is. NL Verzuim biedt ondersteuning bij het opzetten van een eigen afdeling Tussenspoor om deze overplaatsingen te faciliteren.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Postadres
Postbus 1
4797 ZG Willemstad