Gefaseerd casemanagement complex verzuim

Complexe verzuimcases, onze specialiteit

Wij behartigen uw belangen bij complex verzuim

Bij verzuim treedt vaak de direct leidinggevende op als casemanager verzuim. Een verzuimadviseur (verzuimbegeleider / verzuimconsulent) van uw arbodienst of van uw afdeling personeelszaken biedt dan ondersteuning.  Op vaste tijden geven zij u advies over de acties die u zou moeten ondernemen volgens de Wet Poortwachter. Bij een langdurig griepje is dat prima. In de praktijk zie je echter dat dit bij complex verzuim niet volstaat. Zeker niet als de direct leidinggevende betrokken is bij de oorzaak van het verzuim.

Effectieve aanpak

Leguijt Verzuimmanagement pakt het anders aan. Op basis van een aantal uitgangspunten bepalen wij of er sprake is van regulier of complex verzuim. Het reguliere verzuim kunt u op dezelfde manier afhandelen zoals u nu ook doet. Is  er sprake van complex verzuim? Dit kunt u uitbesteden aan Leguijt Verzuimmanagement. Wij gaan in gesprek met alle betrokkenen. Wij overleggen met de leidinggevende, de verzuimbegeleider van uw arbodienst, de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, mogelijke betrokken advocaten en last but not least: met uw werknemer zelf. Op deze manier krijgen wij inzicht in de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim en kunnen wij het effectief terugdringen.

Onze werkwijze heeft effect! Daarom kiezen veel organisaties ervoor om Leguijt Verzuimmanagement in te zetten bij complex verzuim.

Meer weten?

Neem contact met ons op, wij vertellen u graag meer.

Postadres

Postbus 1
4797 ZG Willemstad