Programma persoonlijk leiderschap voor direct leidinggevenden

Dit programma is gericht op persoonlijk leiderschap in combinatie met regie op verzuim.

Toelichting

Bij het streven naar eigen regie op verzuim is er een aanzienlijke mate van persoonlijk leiderschap vereist van de directe leidinggevenden. Hoewel persoonlijk leiderschap niet alleen cruciaal is voor het beheer van verzuim, maar ook veel breder van toepassing is, biedt Nederland Verzuimmanagement eveneens een programma gericht op persoonlijk leiderschap. Dit programma omvat diverse onderdelen, waarbij de afstemming altijd op maat plaatsvindt. Het programma is doordrenkt met praktijkopdrachten, omdat leren in praktisch en fysiek uitvoeren de meest effectieve manier is om kennis te verankeren. Deze opdrachten variëren van individuele tot teamgerichte opdrachten en vormen een integraal onderdeel van het leerproces.

Wat brengt het jou als deelnemer?

De missie, visie en kernwaarden -die de essentie vormen van het bestaannsrecht van ons bedrijf of instelling- vormen de te doorleven uitgangspunten van het programma persoonlijk leiderschap. Dit leidt ertoe dat direct leidinggevenden niet alleen intrinsiek doordrongen zijn van de bedrijfsdoelstellingen, maar deze ook actief uitdragen en in de praktijk brengen. De samenwerking met collega’s wordt daardoor niet alleen constructiever, maar ook versterkend en draagt bij aan de individuele zingeving en met plezier werken binnen het eigen team, afdeling, het bedrijf.

Duur: nader overeen te komen

Vereiste voorkennis: geen

Locatie: in-house of op een nader overeen te komen locatie

Aantal deelnemers: 5 tot 16

Prijs: afhankelijk van uw wensen