Training Wet Verbetering Poortwachter

Krijg meer begrip voor de Wetgeving en hoe en waarom deze tot stand is gekomen

Toelichting

De kern van de Wet verbetering Poortwachter tegen het licht van de historie ziektewet uitgelegd. Deelnemers krijgen in de regel meer begrip voor de Wetgeving, begrijpen minimaal beter hoe en waarom deze wetgeving, die vaak als rigide wordt ervaren, tot stand is gekomen. Tevens raken de deelnemers bekend welke minimale stappen ze wanneer moeten nemen in geval van een zieke/verzuimende werknemer.

Wat brengt het jou als deelnemer?

Na het volgen van dit onderdeel zullen de deelnemers volledig op de hoogte zijn van de essentiële stappen die genomen moeten worden in overeenstemming met de Wet verbetering Poortwachter. Dit waarborgt dat geen enkele stap over het hoofd wordt gezien of vertraging oploopt. Door het juiste gebruik van documenten zullen de deelnemers in staat zijn om deze stappen systematisch te documenteren, wat uitermate belangrijk is om eventuele sancties (zoals een extra jaar loondoorbetaling) bij een mogelijke WIA-aanvraag door het UWV te voorkomen. Bovendien zullen de deelnemers waardevolle inzichten krijgen in extra maatregelen die kunnen bijdragen aan het verkorten en verminderen van verzuim.

Duur: 1 dagdeel

Vereiste voorkennis: geen

Locatie: in-house of op een nader overeen te komen locatie

Aantal deelnemers: 5 tot 16

Prijs: 1.500,- per dagdeel, 2.750,- per dag